custom counter
Strokovno svetovanje in izvedba statističnih analiz - Tehnično oblikovanje diplomskih, magistrskih nalog in doktorskih disertacij Tehnično oblikovanje diplomskih, magistrskih nalog in doktorskih disertacij
Komentarji so izklopljeni za Strokovno svetovanje in izvedba statističnih analiz

Strokovno svetovanje in izvedba statističnih analiz


SVETOVANJE

– Potrebujete nasvet pri izdelavi empiričnega dela svoje dispozicije (hipoteze, metodologija)?
– Potrebujete nasvet pri oblikovanju hipotez?
– Potrebujete nasvet pri izbiri statističnih metod, ki preverjajo vaše hipoteze?
– Potrebujete nasvet pri sestavi anketnega vprašalnika?
– Potrebujete nasvet, kje in na kakšen način objaviti anketni vprašalnik?
– Imate podatke za obdelavo, vendar potrebujete nasvet, kako naprej?

Pokličite nas in dogovorili se bomo za neobvezujoč sestanek, na katerem bomo skupaj preučili vaše želje.

STATISTIČNE ANALIZE

– Imate podatke za obdelavo, vendar vam primanjkuje časa za izvedbo analiz?
– Imate podatke za obdelavo, vendar vam primanjkuje praktičnega znanja uporabe SPSS?
– Imate podatke za obdelavo, vendar ne veste, kaj narediti s pridobljenimi podatki in kako prikazati rezultate?
– Imate podatke za obdelavo in potrebujete statistično analizo teh podatkov?

Pokličite nas in dogovorili se bomo za neobvezujoč sestanek, na katerem bomo skupaj preučili vaše želje.

Statistične analize, ki jih izvajamo:

– osnovne statistične analize vzorca, posameznih vprašanj ali trditev: velikost vzorca (N), frekvence (f), odstotke
   (f %), srednja vrednost (angl. Mean), standardni odklon (angl. Deviation), mediana (angl. Median), modus
   (angl. Mode), minimalna vrednost (angl. Minimum), maksimalna vrednost (angl. Maximum)
– korelacijska analiza (angl. Correlation Analysis)
– presečne tabele (angl. Crosstabs)
– t-testi (angl. One-Sample T Test, Independent-Samples T Test, Paired-Samples T Test)
– hi-kvadrat (angl. Chi-Square Test)
– analiza variance (ANOVA) (angl. One-Way ANOVA)
– regresijska analiza (angl. Regression Analysis)
– faktorska analiza (angl. Factor Analysis)
– diskriminantna analiza (angl. Discriminant Analysis)
– razvrščanje v skupine (angl. Cluster Analysis)
– modeliranje strukturnih enačb (angl. Structural Equation Modelling – SEM)
– in ostale analize po dogovoru.

Rezultate ustrezno interpretiramo, predstavimo v tabelah in grafih.