custom counter
Urejanje diplomskih, magistrskih nalog in doktorskih disertacij Tehnično oblikovanje diplomskih, magistrskih nalog in doktorskih disertacij
Komentarji so izklopljeni za Urejanje in oblikovanje diplomskih nalog, magistrskih nalog in doktorskih disertacij

Urejanje in oblikovanje diplomskih nalog, magistrskih nalog in doktorskih disertacij


Potrebujete pomoč pri tehničnem oblikovanju seminarske, diplomske, magistrske naloge ali doktorske disertacije?

Oblikovanje in urejanje vseh vrst strokovnih besedil.

Hitro, predvsem pa kakovostno vam popolno tehnično oblikujemo in uredimo vašo seminarsko, diplomsko ali magistrsko nalogo, tudi v roku 24 ur od prejema naročila.

Pri tehničnem oblikovanju seminarske, diplomske, magistrske naloge ali doktorske disertacije vašo nalogo pregledamo in uredimo v skladu s pravilnikom vaše šole oziroma fakultete.

Kaj zajema tehnično oblikovanje diplomske naloge?

– ureditev platnice in naslovnice
– številčenje strani
– priprava avtomatskega kazala vsebine
– priprava ponazoril (slike, sheme, grafi, tabele, priloge)
– številčenje poglavij
– stile naslovov poglavij
– poravnavo besedila
– izbiro pisave
– razmik med vrsticami
pravilno citiranje med besedilom in uskladitev literature v seznamu virov
– ureditev opomb
– oblikovanje zaglavja in podnožja
– vstavljanje, poravnava slik in tabel
risanje vseh vrst organigramov
– izdelava grafov
– oblikovanje glave in noge
– vstavljanje zaznamkov
– nastavitev robov strani
– izdelava in postavitev ankete, vprašalnika
– priprava za obojestranski tisk (zrcalni robovi)
navajanje virov in literature
– vaše želje

Za vse dodatne informacije smo Vam na razpolago (24 ur na dan) na:

E- mail: urejena@naloga.info

ureditev diplome

Urejanje diplom