custom counter
Lektoriranje - Diplomska naloga Tehnično oblikovanje diplomskih, magistrskih nalog in doktorskih disertacij
Komentarji so izklopljeni za Poceni lektoriranje diplomskih in magistrskih nalog

Poceni lektoriranje diplomskih in magistrskih nalog


Lektoriranje diplomskih nalog ni le površno prebran tekst in iskanje manjkajočih vejic ali pik. Zahteva temeljito analizo besedila, korekturo jezikovnih, pravopisnih in pravorečnih napak. Besedilo je treba jezikovno skrbno prečistiti in izpiliti, poskrbeti za njegovo jasnost in preglednost.

Lektoriranje diplomske/magistrske naloge je zahtevno opravilo, saj gre za zahtevno besedilo, ki je v večini primerov ozko specializirano. Lektorji se pri magistrskih nalogah spopadamo z novimi področji, ki jih ne razumemo v celoti in ki se jih v procesu lektoriranja diplomske/magistrske naloge moramo vsaj delno naučiti, osvojiti izrazoslovje, hkrati pa piscu odpraviti vse napake, ki se so zapletle v besedilo.

Zakaj lektorirati strokovna besedila:

– da se poudari kakovost in profesionalnost storitev oziroma izdelkov,
– da se zagotovi jasnost misli in posredovanih informacij,
– da se izkaže spoštovanje do oseb, ki prebirajo besedila,
– ker se lahko občutno izboljšajo poslovni rezultati,
– ker je prvi vtis najbolj pomemben,
– ker morajo biti javna besedila jezikovno in slogovno brezhibna,
– ker nas javna besedila ne smejo spravljati v zadrego,
– ker bomo veliko bolj samozavestni ob predstavitvi naših storitev oziroma izdelkov,
– ker želimo ohraniti slovenski knjižni jezik,
– ker to zahteva večina šol in fakultet.

Prednosti lektoriranja diplomske ali magistrske naloge pri nas so:

– lektoriranje opravljeno v dogovorjenem roku,
– ugodna cena za kakovostno in strokovno opravljeno delo,
– lektoriranje diplomske oziroma magistrske naloge opravi prof. slovenščine in književnosti (35 let izkušenj),
– besedilo se lahko pošlje vse dni v letu, tudi med vikendom in ob praznikih.

Dober lektor bo moral analizirati celotno besedilo, popravil bo pravopisne, pravorečne in jezikovne napake. Odličen lektor pa bo vse to opravil natančno in dosledno, ter po končanem delu vsaj še enkrat pregledal celotno besedilo. Odličen lektor mora biti perfekcionist.

 

Lektoriranje diplomskih in magistrskih nalog