custom counter
Pravilno citiranje in navajanje literature v diplomski nalogi. Tehnično oblikovanje diplomskih, magistrskih nalog in doktorskih disertacij
Komentarji so izklopljeni za Citiranje, navajanje virov in literature v diplomski nalogi

Citiranje, navajanje virov in literature v diplomski nalogi

Citiranje literature pogosto povzroča velike težave, saj ima veliko ljudi občutek, da je pravil navajanja literature in virov preveč in da se od fakultete do fakultete pravila o tehničnem oblikovanju diplomskih ali magistrskih nalog razlikujejo.

Dejstvo je, da za citiranje literature in virov obstajajo točno določeni standardi in ponekod se pravilniki sicer lahko nekoliko razlikujejo. Načini citiranja se med seboj razlikujejo le po vrstnem redu podatkov ter ločilih, ki jih med navajanjem uporabimo. Bistveno pri citiranju je pravzaprav le to, da navedemo vse bibliografske podatke, ki omogočajo prepoznavanje točno določenega gradiva.

Standardi citiranja in navajanja literature:

– APA (najbolj pogosto)
– HARVARDSKI
– ČIKAŠKI
– ACS
– AMA
– IEEE
– ISO
– MLA

Pri urejanju diplomskih in magistrskih nalog je pomembno, da ste pri citiranju literature in virov dosledni. Vsaka navedba med besedilom mora imeti par na koncu naloge v seznamu literature in virov in obratno.

Pomembno je, da se skozi celotno diplomsko nalogo držimo enega stila citiranja. Citiramo lahko iz primarne ter iz sekundarne literature.

navajanje virov pri diplomi

Pravilno citiranje in navajanje literature v diplomski nalogi