custom counter
Tipologija zaključnih nalog - Tehnično oblikovanje diplomskih, magistrskih nalog in doktorskih disertacij Tehnično oblikovanje diplomskih, magistrskih nalog in doktorskih disertacij
Komentarji so izklopljeni za Tipologija zaključnih nalog

Tipologija zaključnih nalog

Zaključna strokovna naloga je samostojna pisna obravnava konkretnega problema iz poslovne prakse s podanim predlogom za njegovo rešitev. Z izdelavo zaključne strokovne naloge torej kandidat dokaže, da je na osnovi znanja, pridobljenega na študijskem programu Visoke poslovne šole, na strokovni praksi ter s poglobljenim samostojnim študijem problematike, obravnavane v zaključni strokovni nalogi, sposoben tehtno obravnavati praktični strokovni problem.

Diplomska naloga je rezultat samostojnega dela kandidata, v katerem le-ta strokovno (vsebinsko in/ali analitično-metodološko) obravnava določen ekonomski, poslovno-organizacijski ali informacijsko-upravljalski problem. Z izdelavo diplomskega dela in njegovim zagovorom kandidat dokaže, da je na osnovi znanja, pridobljenega na univerzitetnem študijskem programu, ter s poglobljenim samostojnim študijem problematike, obravnavane v diplomskem delu, sposoben pisno in ustno obravnavati zastavljeni problem.

Specialistično delo je rezultat samostojnega strokovnega in/ali raziskovalnega dela kandidata, ki je praviloma usmerjeno v kritično reševanje določenega praktičnega problema.

Magistrska naloga je rezultat samostojnega raziskovalnega dela kandidata, s katerim kandidat dokaže, da obvlada tako raziskovalno področje kot tudi metode znanstveno-raziskovalnega dela. Zasnova dela mora omogočiti doseganje visoke ravni strokovno-analitične obdelave izbranega strokovnega problema oziroma jasen razvoj izvirnega znanstveno-raziskovalnega prispevka kandidata ob uporabi metod teoretičnega, empiričnega ali kombiniranega teoretično-empiričnega raziskovanja.

Doktorska disertacija je pisno delo, ki pomeni samostojen in izviren prispevek na znanstvenem področju, s katerega je tema disertacije. Doktorska disertacija je dokaz, da je kandidat sposoben aktivno delovati kot samostojen raziskovalec na znanstvenem področju, za katerega pridobi doktorat znanosti.