custom counter
Tehnični pregled diplomskih nalog - Tehnično oblikovanje diplomskih, magistrskih nalog in doktorskih disertacij Tehnično oblikovanje diplomskih, magistrskih nalog in doktorskih disertacij
Komentarji so izklopljeni za Tehnični pregled diplomskih nalog

Tehnični pregled diplomskih nalog

Popolno tehnično oblikovanje in urejanje diplomske naloge ter vseh ostalih strokovnih nalog (zaključne naloge, magistrske naloge, doktorske disertacije). Tehnični pregled diplomske naloge opravimo v skladu s pravilnikom šole oziroma fakultete. Na razpolago imamo vse pravilnike in navodila slovenskih fakultet, višjih in visokih šol.

V okviru tehničnega pregleda diplomske naloge preverimo skladnost virov med besedilom (pravilno navajanje in citiranje) in v seznamu literature in virov na koncu diplomske naloge.

Kaj zajema tehnični pregled diplomske naloge?

Od naslovnice do literature in virov oziroma prilog.

Vsake vrstice v nalogi se najmanj “dotaknemo z miško”, če ne kaj popravimo.

Nekaj bistvenih opravil pri tehničnem pregledu dipolomske naloge:
– ureditev platnice in naslovnice,
– številčenje strani, zrcalni robovi (priprava za obojestranski tisk),
– izdelava avtomatskih kazal (vsebine, slik, tabel, grafov, prilog),
– poenotenje besedila in alinej,
– ureditev oz. postavitev sprotnih opomb,
pravilno citiranje, povzemanje v besedilu naloge,
popravilo in izdelava tabel, slik, shem, grafov (tudi zahtevnih),
ureditev literature in virov v seznamu na koncu naloge.

 

Tehnični pregled diplomske naloge se opravi v dnevu ali dveh, če ste časovno omejeni se oblikovanje diplomske naloge opravi v 24-ih urah ali manj (po predhodnem dogovoru).

Cena oblikovanja/urejanja naloge je odvisna predvsem od števila strani, tabel, literature in virov … V kolikor nam pošljete nalog v vpogled določimo natančno ceno.

Nudimo tudi lektoriranje diplomske naloge (izdamo potrdilo) in prevod povzetka v angleški jezik.

– lektoriranje 1,2€/stran/1500 znakov brez presledkov

– prevod povzetka 17€/stran/1500 znakov brez presledkov

naloga.info mail

oblikovanje diplomske naloge

Urejanje diplomskih nalog