custom counter
Preverjanje plagiatorstva - Tehnično oblikovanje diplomskih, magistrskih nalog in doktorskih disertacij Tehnično oblikovanje diplomskih, magistrskih nalog in doktorskih disertacij
Komentarji so izklopljeni za Preverjanje plagiatorstva

Preverjanje plagiatorstva

Nudimo vam možnost preverjanja plagiatorstva!

Ker so fakultete vse bolj stroge glede preverjanja plagiatorstva, pred pisanjem diplomske naloge podrobno preglejte navodila svoje fakultete, kako citirati, ter se jih med pisanjem dosledno držite. Tako pri vaši diplomski nalogi s plagiatorstvom ne bo problema.

Kdaj je diplomska naloga plagiat?

– predstavljanje tujega dela kot lastno,
– kopiranje besedila ali idej nekoga drugega brez navedbe vira oz. avtorstva,
– opustitev narekovajev v navedbi,
– podajanje nepravilnih podatkov o viru navedbe,
– kopiranje misli, stavka in spreminjanje besed v njem brez navajanja vira oz. avtorstva,
– kopiranje tolikšne količine besedila ali idej iz drugega vira, da predstavljajo večji del novega dela, ne glede na to, ali je vir naveden ali ne.