custom counter
Pravilniki za pisanje diplome Tehnično oblikovanje diplomskih, magistrskih nalog in doktorskih disertacij
Komentarji so izklopljeni za Pravilniki

Pravilniki

Navodila za izdelavo strokovnih nalog

Abitura fakulteta za komercialne in poslovne vede
Academia Maribor
B2
CPU
DOBA
Ekonomska fakulteta Ljubljana
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Fakulteta za komercialne in poslovne vede
Fakulteta za Logistiko
Fakulteta za pomorstvo in promet
Fakulteta za socialno delo
Fakulteta za strojništvo Maribor
Fakulteta za upravo
Fakulteta za varnostne vede
Fakulteta za znanosti o okolju
Fakulteta za zravstvene vede Maribor
Fakultete za državne in evropske študije
Fakultete za družbene vede
Fakulteta za organizacijske vede Maribor
GEA College – Fakulteta za podjetništvo
Grm Nm – Center biotehnike in turizma
HERA
Inte-res
IRC
Izobraževalni zavod Memory
Izraz
Pedagoška fakulteta Koper
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Pedagoška fakulteta Maribor
Šolski center Ptuj
Šolski center Velenje
Teološka fakulteta
Turistica
Visoka šola za zdravstvo Ljubljana
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
Visoka šola za upravljanje in poslovodenje Novo mesto
Zaris