custom counter
Kako napisati diplomsko nalogo Tehnično oblikovanje diplomskih, magistrskih nalog in doktorskih disertacij
Komentarji so izklopljeni za Navodila in pravilniki za pisanje diplomskih in magistrskih nalog

Navodila in pravilniki za pisanje diplomskih in magistrskih nalog


Abitura – Fakulteta za komercialne in poslovne vede
Academia Maribor
B2
CPU – Center za poslovno usposabljanje
DOBA – Višja strokovna šola
Ekonomska fakulteta Ljubljana
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Fakulteta za komercialne in poslovne vede
Fakulteta za Logistiko
Fakulteta za pomorstvo in promet
Fakulteta za socialno delo
Fakulteta za strojništvo Ljubljana
Fakulteta za strojništvo Maribor
Fakulteta za upravo
Fakulteta za varnostne vede
Fakulteta za znanosti o okolju
Fakulteta za zravstvene vede Maribor
Fakultete za državne in evropske študije
Fakultete za družbene vede
Fakulteta za organizacijske vede Maribor
Fakulteta za turistične študije – Turistica
GEA College – Fakulteta za podjetništvo
Grm Nm – Center biotehnike in turizma
HERA
Inte-res
IRC
Izobraževalni zavod Memory
Izraz
Lampret consulting – Višja strokovna šola
Pedagoška fakulteta Koper
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Pedagoška fakulteta Maribor
Šolski center Ptuj
Šolski center Škofja Loka
Šolski center Velenje
Šolski center za pošto Ljubljana
Visoka šola za zdravstvo Ljubljana
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
Visoka šola za upravljanje in poslovodenje Novo mesto
Zaris