custom counter
Fakulteta za turistične študije - Turistica - Tehnično oblikovanje diplomskih, magistrskih nalog in doktorskih disertacij Tehnično oblikovanje diplomskih, magistrskih nalog in doktorskih disertacij
Komentarji so izklopljeni za Fakulteta za turistične študije – Turistica

Fakulteta za turistične študije – Turistica

Povzemanje in navajanje oziroma citiranje med besedilom

 

Pri oblikovanju diplome je ena najpomembnejših stvari pravilno navajanje virov.

Spodaj si lahko ogledate nekaj primerov pravilnega citiranja literature v diplomski nalogi.

Če gre za delo enega avtorja, potem povzamemo kaj je Novakova (2014) ugotovila ali povzamemo njeno ugotovitev (Kuhar, 2015), obstaja pa tudi možnost povzemanja na način, da kar brez oklepajev ugotovimo kaj je Kuharjeva leta 2015 ugotovila. Kadar gre za ponovno izdajo knjige (Kržič, 2001), je to razvidno le iz seznama uporabljenih virov.

Če je več virov istega avtorja v istem letu, ob letnico dodamo črke a, b, c, … (Magajna, 2006a, 2006b), če pa je več avtorjev z istim priimkom (kar pa ne velja pri povzemanju urednikov), potem pripišemo pred priimek še veliko začetnico imena, s piko in presledkom (G. Magajna, 2009; S. Magajna, 2009).

Če gre za delo dveh avtorjev, se v oklepaju med njuni imeni doda besedo in (Novak in Magajna, 2011).

Če gre za delo treh do petih avtorjev, prvič navedete vse avtorje, pri čemer jih ločite z vejico, pred zadnjim pa dodate besedo in (Novak, Magajna in Kuhar, 2011), v naslednjem povzemanju tega vira pa navedete le prvega avtorja s pripisom et al. (Novak et al., 2007). Slednji način uporabite že pri prvem povzemanju kadar gre za delo šestih ali več avtorjev.

Lektoriranje diplomskih in magistrskih nalog