custom counter
Dispozicija diplomske naloge. Kako napisati dispozicijo diplomske naloge? Tehnično oblikovanje diplomskih, magistrskih nalog in doktorskih disertacij
Komentarji so izklopljeni za Dispozicija diplomske naloge

Dispozicija diplomske naloge

Kako napisati dispozicijo diplomske naloge?

Dispozicija diplomske naloge pomeni podrobnejšo predstavitev pisnega dela. Obsega naslov, izbrani problem, namen, cilje in osnovne trditve, predvidene metode dela, poglavja in predvideno uporabo virov. Diplomsko delo naj bi bilo razdeljeno na uvodni, teoretični in empirični del ter na zaključek (odvisno od fakultete in problema, ki ga obravnavate).

Deli dispozicije diplomske naloge:

Kazalo: v njem predstavite členjenost vsebine.

Uvod: mora biti kratek in strnjen. Opišite področje svojega raziskovanja in problem, ki ga nameravate raziskati. Pojasnite dimenzijo problema in pomen njegovega reševanja. Problem naj bo tak, da imate na voljo dovolj literature, ki vam omogoča poglobitev vanj (zato vam svetujem, da si oglejte dostopnost literature še preden stopite do mentorja in predlagate izbrano temo). Ko je problem opredeljen, lahko predvidite možne rešitve in jih izrazite v obliki hipotez.

Glavni del: navedete, kakšen je namen vašega diplomskega dela in kaj želite v delu raziskati/spoznati/pojasniti.

Zaključni del: opišete, kakšne rezultate naloge pričakujete.

V seznamu literature in virov navedete predvideno literaturo, ki jo nameravate obdelati. V dispoziciji diplomske naloge se ne spuščate v vsebinske podrobnosti in ne citirate oziroma prepisujete teoretičnih izhodišč, pač pa se osredotočite na opredelitev obravnavane problematike. Ko vam mentor odobri dispozicijo, jo predložite referatu šole. Od tu gre vaša dispozicija v obravnavo Študijski komisiji. Ko vašo temo odobrijo, se začne drugi del projekta izdelave diplomske naloge.

Dispozicija diplomske naloge je prvi korak za uspešen zaključek študija.

Lektoriranje dispozicije diplomske naloge

Nudimo vam kvalitetno in cenovno ugodno lektoriranje dispozicije diplomske naloge, lektoriranje diplomskih nalog, lektoriranje magistrskih nalog in lektoriranje doktorskih disertacij. Jezikovni pregled strokovne naloge opravi profesorica slovenščine (30 let izkušenj), kar dokaže s kopijo diplome in izdajo potrdila. Potrdilo o jezikovnem pregledu strokovne naloge prejmete brezplačno.

Tehnično oblikovanje dispozicije diplomske naloge

Večina fakultet zahteva tehnično brezhibno oz. urejeno dispozicijo diplomske naloge, magistrske naloge ali doktorske disertacije. Vsaka fakulteta ima pravilnik, ki natančno določa vrsto in velikost pisave, umestitev slik, grafov in tabel, pravilno navajanje in citiranje v samem besedilu, ureditev enot v seznamu literature in virov, ureditev zrcalnih robov (priprava za obojestranski tisk), … dispozicije diplomske naloge.


urejena@naloga.info

041 212 043

Pomoč pri pisanju dispozicije diplomskega dela